Sektörel bazlı işin gereği ihtiyaç duyacağınız çok farklı konularda  Faaliyet Uygunluk, Kimyasal-Medikal ürün, Kalite Yönetim, Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı & Güvenliği ve KVK gibi birçok kalemde danışmanlık, denetim, gözetim, eğitim ve belgelendirme hizmeti.

Sertifika ve Belgelendirme konularında Destek verdiğimiz Danışmanlık Hizmet Kalemleri;

 • Kalite Yönetim Sistem Danışmanlığı Hizmeti
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmeti
 • Çevre Yönetim Danışmanlığı Hizmeti
 • Tıbbi Cihazlar Danışmanlığı Hizmeti
 • Çevre Yönetim Danışmanlığı Hizmeti
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Hizmeti
 • HACCP Danışmanlık Hizmeti Danışmanlığı Hizmeti
 • Müşteri Memnuniyeti Danışmanlığı Hizmeti
 • Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti
 • Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti
 • Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Danışmanlık Hizmeti
 • Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
 • Çağrı Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmeti
 • Eğitim Kurumları Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
 • Turizm ve ilgili Hizmetler Danışmanlık Hizmeti
 • Tesis Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı
 • Belgelendirme Akreditasyon Danışmanlık Hizmeti
 • Personel Belgelendirme Danışmanlığı Hşzmeti
 • Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı Hizmeti
 • Sosyal Sorumluluk Yönetim Danışmanlığı

 

 • Ekolojik Ürün / Hizmet Belgelendirme
 • Tarım ve Gıda Sektörü Belgelendirme
 • CE , ISO Belgelendirme
 • FAC, FDA, FSMA Belgeleri
 • Ürün Belgelendirme
 • Sosyal Uggunluk Denetimi

 

 

SUSZ ECOVADIS VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ZİRVESİ

Zirvenin amacı, ihracat yapan ya da yapmak için hazırlanan firmalar ile denetimlerle ilgili faaliyet gösteren kişi ve kurumları bir araya getirmek; süreçlerin anlaşılması için her sektörden firmanın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Sosyal Uygunluk & Sürdürülebilirlik

 

Modern çağlarda giderek önem kazanan sürdürülebilirlik kavramı, biyosfer yani gezegenimizin doğası ile insan türünün aynı anda, sağlıklı şekilde hayatta kalabilmesi fikrinden yola çıkmaktadır. Bu noktada, Sosyal Uygunluk Denetimleri kapsamında değerlendirme kriterleri arasında belli başlı “sürdürülebilirlik” şartları bulunmaktadır.  Sosyal uygunluk sürecinde, hiçbir öge bir diğerinden bağımsız değildir. Bu nedenle, sosyal uygunluk tanımına; etik, ahlaki yargılar, insan, hayvan ve diğer canlılara karşı tutum, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik prensipleri de eklenmelidir.

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Özel şirketlerin özellikle uluslararası arenada var olmak adına uyguladıkları bir tür öz denetim mekanizmasıdır. Tıpkı sosyal uygunlukta olduğu gibi, KSS kapsamında da etik, ahlaki, toplumsal, çevresel ve çalışanlarla alakalı, performans değerlendirmeleri ortaya konmaktadır.

 

Sosyal Uygunluk Denetimleri firmaların Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlamında inşa edeceği yapıyı geliştirmekte önemli rol oynamaktadır. Zira iki konu başlığı da temelde insan ve doğa üzerine, kurumların taşıması gereken sorumlulukları konu almaktadır.

 

 Sosyal Uygunluk Denetimleri Kimler Tarafından Neden Talep Edilir?

 

Sosyal Uygunluk Denetimleri genelde perakendeciler ve üreticileri (alıcı ve markalar) tarafından tercih edilmektedir. Sosyal Uygunluk Denetimleri şirketlerin özellikle kurumsal kodlarını geliştirmesinde, korumasında ve yenilemesinde katkı yapmaktadır. Zira sosyal uygunluğun doğası gereği şirketler, tedarik zincirindeki sosyal uygulamaları (yerel çalışma şartları, sağlık, güvenlik vb.) hakkında derinlemesine fikir sahibi olacak verilere sahip olmaktadır. 

 

Genellikle  United Nations International Labour Organization’s (ILO) prensiplerini esas alan sosyal uygunluk kriterleri, bazı durumlarda endüstrilere özgü odak noktaları belirlemektedir. Bu sayede, markaların operasyonel faaliyetleri yürüttükleri özel iş sahalarını spesifik olarak denetlemek mümkün olmaktadır. Bu noktada, sosyal uygunluğun amacı ürün veya nesne kalitesinden ziyade, iş gücünün şartlarını iyileştirmeye ve düzenlemeye dayanmaktadır.

 

“Mutlu iş gücü, daha çok ve daha etkin iş.”

 

Yani, Sosyal Uyumluluk Denetimleri ürün kalitesini dolaylı, ikincil bir hedef olarak görmektedir. Çünkü; esas ve temel ilkelere uygun hareket edildiği takdirde, işin kalitesi ve verimi de yükselişe geçecektir. Nitelikli ve kaliteli işlerin oluşması, bu prensipler ışığında sağlandıktan sonraki süreçte, müşteri memnuniyeti de otomatik olarak artacaktır. Böylece Sosyal Sorumluluk Denetimleri ile ticari başarı, kar oranları vb. arasında, pozitif bir korelasyon olduğu rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

 

Sonuç olarak, Sosyal Uygunluk Denetimleri markaların inşa edecekleri imaj ve kurumsal kimliğin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, Sosyal Uygunluk Denetimleri her sektörden, her işletme boyutuna hitap edecek özellikler göstermektedir. Yani Sosyal Uygunluk Denetimleri ve sertifikasyon süreçlerini, tüm ticari organizasyonlar tercih etmektedir. Sosyal uygunluk ilkelerinin, insana ve canlı yaşama katkısıyla birlikte, doğrudan iş kalitesi ve kârlı ticareti de geliştiriyor olması, yaygın olarak tercih edilmelerindeki temel sebepleri oluşturmaktadır.

 

ZİYARETÇİ PROFİLİ
-Otomotiv Sanayi
-Tekstil Sanayi
-Makine Sanayi
-Savunma ve Havacılık Sanayi
-Elektrik ve Elektronik Sanayi
-Beyaz Eşya Sanayi
-Kalıp Sanayi
-Tarım Makinaları Sanayi
-Plastik Makinaları Sanayi
-Ambalaj Makinaları Sanayi
-İş & İnşaat Makinaları Sanayi
-Medikal Ekipmanları Sanayi
-Gıda Makinaları Sanayi
-Gemi İnşaat Sanayi
-Demir & Çelik Sanayi
-Döküm Sanayi
-Diğer

Susz Platformları

EcoVadis Nedir?

EcoVadis, küresel bir bulut tabanlı SaaS (Software as a service – hizmet olarak yazılım) platformu aracılığıyla, şirketlere bütünsel sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler, çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma süreçleri dahil olmak üzere çok çeşitli finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsamaktadır. Her şirket, şirketlerinin büyüklüğü, konumu ve endüstrisi ile ilgili olarak gerekli konular özelinde derecelendirilir.

 

 BSCI Nedir?

1977’de Dış Ticaret Birliği (Foreign Trade Association – FTA) olarak Brüksel’de kurulan BSCI, özel bir dernek ya da birlik olarak açıklanabilir. Aslında 2003 yılına kadar FTA adı ile bilinen bu birlik, 2003’te FTA tarafından kurulmuş ve BSCI adını almış olarak da kabul edilmektedir. Yani bir nevi, 1977 yılında kurulan FTA içinden çıkan özel bir birliktir. BSCI kısaltmasının açılımı; Business Social Compliance Initiative yani, İş Sosyal (Toplumsal) Uyumluluk Girişimi’dir. Günümüzde bu birlik Amfori BSCI olarak anılmaktadır.

 

 

 Sedex Nedir?

 

Tedarikçilerin etik verilerini paylaşabilmesine olanak tanıyan SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Günümüzde 150’den fazla ülkede 50 binden fazla üyesi bulunan bu küresel organizasyon, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirlikçi platformlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün on binlerce şirketin işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konusundaki performanslarını yönetmek için kullandığı SEDEX, hizmetleri ile üyelere birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgili ve etkin iş kararları alma ve değer zincirleri arasında sürekli iyileştirmeyi sağlama imkânı vermektedir.

 

 

 

WRAP Nedir?

WRAP; dilimize Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim olarak çevrilen Worldwide Responsible Accredited Production kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. WRAP; dünya genelinde yasal, insancıl ve etik üretimi teşvik etmeye ve sertifikalandırmaya odaklanmış, kâr amacı bulunmayan bağımsız bir kuruluştur. Dünya genelinde ayakkabı ve giyim sanayilerinin yerel kanunlara ve ahlaki (etik) şartlara ve ülkeler arası kabul edilmiş kanunlara uygunluğunu incelemek adına kurulmuştur. 2000 yılında oluşturulmuş olan WRAP, emek fazla tüketici ürünleri üretimi ve imalatında dünya genelinde en büyük çaplı emek ve çevre sertifikalandırma programı olarak ifade edilmektedir.

 

 

 

URSA Nedir?

 

URSA; dilimize Sorumlu Kaynak Kullanımı Denetimi olarak çevrilen Understanding the Responsible Sourcing Audit ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. URSA, tedarikçi pozisyonunda bulunan işletmelerin, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve gerekli yönetmeliklerine uygunluğunun sağlanması için yürütülen bir denetim ile ilgili standartlar ve gereklilikler içeren bir belgelendirme faaliyeti olarak açıklanabilir. Yani tedarikçiler bu belgelendirme faaliyeti kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından denetlenebilir ve belgelendirilebilirler.

 

 

 

INDITEX Nedir?

 

Inditex, imalat firmalarının bazı markalara üretim yapabilmesi için geçmesi gereken testler ve sağlaması gereken standartlar ile ilgili çalışma yapan bir kuruluştur. Şuan itibariyle Inditex’in bünyesinde ya da Inditex’e bir nevi üye olan 8 marka vardır. Bunlar; Zara, Pull & Bear, Massimo DuttiBershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe’dir. Diğer bir ifadeyle Inditex, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden birisidir.

 

 

 

DISNEY FAMA Nedir?

 

Disney Fama tabirinin açıklamasını yapmadan önce bu tabirin ortaya çıktığı şirket olan The Walt Disney Company (Walt Disney Şirketi)’den biraz bahsetmekte fayda var. The Walt Disney Company; eğlence sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük medya şirketidir. 16 Ekim 1923’te, Los Angeles/ABD’de Walt ve Roy Disney kardeşler tarafından kurulan animasyon stüdyosu büyüyerek Hollywood stüdyoları halini almıştır.

 

 

 

 

 

iCS Nedir?

 

ICS, endüstriyel kontrol sistemlerinin kısaltmasıdır. Temelde, veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi (SCADA), dağıtılmış kontrol sistemleri (DCS) ve programlanabilir lojik kontrolörler (PLC) gibi farklı bilgi sistemleri ve teknolojilerini kapsayan genel bir terimdir. ICS’nin temel amacı, endüstriyel proseslerin yönetimini ve kontrolünü sağlamaktır.

 

 

 

 

 

Ethical Trading Initiative Nedir?

 

ETI (Ethical Trading Initiative | Etik Ticaret Girişimi) küresel tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan bir birliktir. Birliğe üye olan şirketler, sendikalar veya gönüllü kuruluşlar, ticaretin etik kurallar ile yürütülebilmesi ve işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için beraber çalışırlar. Bu bağlamda, ETI’nin tüm üyeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü´nün (ILO) standartları baz alınarak hazırlanan ETI Temel İş Kanunu´nu (ETI Base Code) kabul etmiş olur.

 

 

 

 

 

 

GOTS Nedir?

 

GOTS; dilimize Küresel Organik Tekstil Standardı olarak çevrilen Global Organic Textile Standard kelime grubunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu standart, tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, çevresel (ekolojik) ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işletme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardan biridir. International Working Group yani Uluslararası Çalışma Grubu tarafından 2005 yılında bu standardın ilk versiyonu yayınlanmıştır.

 

 

 

 

WCA Nedir?

 

Workplace Conditions Assessment programı, firmaların iş yeri koşullarını, doğru teknikler ile verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken de yaygın ve kabul görmüş olan endüstri standartlarını kullanmaktadır. Workplace Conditions Assessment , böylelikle, kendilerini en iyi uygulamaları göz önüne alarak iyileştirmek isteyen şirketler ve tesisler için güçlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

 

 

 

 

 

Fairtrade Foundation Nedir?

 

Fairtrade Vakfı, Birleşik Krallık´ta perakende ticareti yapılan ürünlerin uluslararası kabul gören Fairtrade standartlarına uygun olarak üretildiğinin bir garantisi olan Fairtrade Mark´ı tanıtarak ve lisanslayarak, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki dezavantajlı üreticileri konvansiyonel ticaretteki adaletsizlikle mücadele ederek güçlendirmek için çalışan Birleşik Krallık merkezli bir hayır kurumudur.

 

http://www.susz20.com/sosyal-uygunluk-nedir-?/