LITIGATION / REGULATORY AFFAIRSİşlerinizle ilgili gerekli olabilecek konularda farklı alanlarda uzmanlaşmış hukuk ofisleri ve avukatlardan oluşan çözüm ortaklarımız tarafından geniş çaplı hukuk hizmeti verilmektedir (Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Karma Hukuk )

Firmanın işletim dili İngilizce’dir.
Ayrıca akıcı İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca konuşan yöneticilerimiz var.

Danışmanlıkta başlıca alanlar;

  • M&A, Rekabet, İstihdam, Fikri Mülkiyet, Vergi ve Danışmanlık
  • Türk bakış açısıyla kanun ve yönetmelikler hakkında danışmanlık
  • Anlaşmaların ve belgelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması
  • Türkiye’deki ticari çıkarlarını etkileyen yasal gelişmeler hakkında müvekkilleri güncellemek
  • Çeşitli konularda ek hukuki yardım ve tavsiye sağlamak
  • Yerel ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuki yardım
  • Dava konularında temsil
  • Uluslararası ve yerel tahkim

Firmanın işletim dili İngilizce’dir. Ayrıca akıcı İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca konuşan yöneticilerimiz var.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2577&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5