TRANSFERING BUSINESS TO FAMILY OR INHERITORSBu bölgedeki mal, hizmet alım ve satım işlerinizde yardımcı oluyoruz. Yine İşinizle ilgili konularda araştırma, veri desteği ve operasyon takiplerinizi yapıyoruz(şirket, marka, sektör, ürün araştırma, buralardaki ilişkiler ve iş takiplerinin yapılması gibi)

.  .  .

Tedarik Verilerinin Kaynakları

Tedarik organizasyonları genellikle heterojen veri ortamlarının zorluğuyla karşı karşıyadır. Birçok işletme birden fazla iş biriminden oluştuğundan, finansal süreçler bölgesel veya uluslararası bazda veya işletmeler arasında farklılık gösterebilir. Tedarik analistleri, iç ve dış verilerin en değerli yönlerini birleştirerek giderek artan bir şekilde kendi tedarik kuruluşlarının dışındaki verilerden yararlanmaya başlıyor.

Tedarik Analitiği Aydınlatıldı

İçgörüler ve daha fazla iş değeri için tedarik verilerinin nasıl çıkarılabileceğini, iyileştirilebileceğini ve analiz edilebileceğini gösteren kapsamlı kılavuz.

Tanımlar, örnekler ve en iyi uygulamalar dahil olmak üzere tedarik analitiği için kapsamlı bir kılavuz.

Her tedarik organizasyonunun harcamaları analiz etme ve yönetme ilgisi olduğundan, farklı ihtiyaçlara ve olgunluk seviyelerine hitap edecek geniş bir çözüm alanı ortaya çıkmıştır. Değişimi dört farklı nesil çözüm olarak düşünebilirsiniz.

  1. Nesil (1990 – 2000): Danışmanlar veya iş analistleri tarafından Microsoft Excel’de yapılan analiz, büyük ölçüde geçmiş harcama analizine odaklanmıştır.
  2. Nesil (2000 – 2010): Şirket içinde veya şirket güvenlik duvarında barındırılan verilerle lisans altında satın alınan masaüstü harcama analiz yazılımı.
  3. Nesil (2010 – 2015): İş zekası düzeyinde görselleştirmeler ve kullanılabilirlik sağlayan tarayıcı tabanlı harcama analitiği panoları. Hizmet Olarak Yazılım olarak lisanslanmıştır veya satın alınmıştır.
  4. Nesil (2015 – bugün): Birçok veri kaynağını birleştiren yapay zeka destekli, otomatikleştirilmiş tedarik analitiği çözümleri. Bulutta şifrelenir ve barındırılır. Hizmet Olarak Yazılım olarak satın alındı.

Bugün bile, farklı türdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı nesil tedarik analizi çözümleri bir arada bulunmaktadır. Bazı tedarik kuruluşları Excel tabanlı raporlamalarını korurken, diğer kuruluşlar kendi oluşturdukları veya yapılandırdıkları iş zekası çözümlerini yeni on yıla kadar kullanmaya devam edebilir. Tedarik liderliğinin veriye dayalı dönüşümü yönlendirmek için net bir yetkisi varsa, bazı tedarik organizasyonları dijitalleştirme sürecinde tüm nesilleri atlayabilir.

Analitik tedarik için neden bu kadar önemlidir?

Tedarikteki analitiklerin yalnızca harcama analiziyle ilgili olduğu yaygın bir yanlış anlamadır. Gerçekte, analitik, stratejik kaynak kullanımından kategori yönetimine ve tedarikten ödemeye süreçlere kadar tüm faaliyetlere dokunur. Analitiğin farklı satın alma işlevlerinde önemli olmasının bazı temel nedenlerini burada bulabilirsiniz.

Kategori yönetiminde analitik

Etkili bir şekilde kullanıldığında, analitik kategori yöneticilerine süper güçler verir. Tedarik analitiği, kategori yöneticilerinin tasarruf fırsatlarını belirlemesine, tedarikçileri bölümlere ayırmasına ve önceliklendirmesine, tedarik riski fırsatlarını ele almasına ve yeniliği kolaylaştırmasına olanak tanır.

Stratejik kaynak bulmada analitik

En iyi iş stratejileri verilerle belirlenir. Stratejik kaynak bulmada analitik, kaynak bulma olaylarını ve teklif taleplerini yürütmek için en iyi zamanları ve alanları belirlemeye yardımcı olur. Hangi tedarikçilerin kaynak bulma projelerine dahil edileceğini belirleyebilir ve tedarikçinin kalite ve risk pozisyonlarına ilişkin zengin bilgiler sağlayabilir.

Sözleşme yönetiminde analitik

Analitik, sözleşme yaşam döngüsü yönetimi boyunca değer sağlar. Sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesi gerektiğinde uyarı verebilir veya tedarikçi müzakereleri için veri sağlayabilir. Dahası, analizler, uyumluluğa yardımcı olmak ve sözleşme kapsamını iyileştirmek için başına buyruk harcamaları belirleyebilir.

Tedarikten ödemeye analitik

Tedarik analitiği, tedarikin işlemsel tarafında da çok değer sağlayabilir. Analitik ile satın alma siparişi döngülerini ölçebilir ve ödeme koşullarını iyileştirebilirsiniz. Ödeme doğruluğunu değerlendirebilir, indirim fırsatlarını keşfedebilir, hatalı ödemeyi tespit edebilir ve dolandırıcılığı azaltabilirsiniz.